Transylvania Trust

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Chidea

Șematismele nu spun foarte multe despre această biserică, doar menționează faptul că a fost filie a parohiei de la Vultureni, fiind original biserică greco-catolică, purtând același hram ca și azi. Matricola datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, însă inscripțiile bisericii și alte indicii dovedesc existența mai timpurie a bisericii de lemn, posibil din sau anterior anului 1764 (Lista Monumentelor Istorice din 2015 datează biserica în anul 1761). Odată cu desființarea Bisericii Greco-catolice în perioada comunistă, biserica a trecut în proprietatea Bisericii Ortodoxe.
Conform celor spuse de localnici, biserica a fost mutată de la capătul satului. Modestă ca dimensiuni, precum este așteptat de la o biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, biserica a fost construită din bârne de stejar peste o fundație de piatră, ulterior consolidată cu beton, fiind compusă din pronaos, naos și altar poligonal. Turnul clopotniță, care este dispus deasupra pronaosului, are forma unei prisme, fiind încoronat cu un coif scund, acoperit cu șindrilă. Laturii sale sudice i se lătură o prispă. Pe latura de est a absidei altarului a fost practicată o fereastră, ulterior lărgită, fapt dovedit de fragmentul de inscripție (17…) incizat pe grinda alăturată. Intrarea aflată pe latura sudică a pronaosului are usciorii decorați cu rozete și motive romboidale, însă decorații incizate putem vedea și pe alte grinzi, mai ales în zona de
cornișă, ornamentica fiind constituită din rozete, cruci grecești și motive romboidale sau în zigzag.
La interior pronaosul este tăvănit și naosul acoperit de o boltă semicilindrică. Picturile interioare au fost acoperite de un strat de vopsea, precum ne informează o inscripție, în 1902 și 1973. Pereții interiori, în zona superioară, și iconostasul sunt  decorați cu o friză ce se compune din motivul funiei răsucite, precum și cel în zigzag. Prestolul de piatră este acoperit cu un relief plat și are o inscripție, cu caractere chirilice, din anul 1764. Aceeași dată poate fi citită și pe una dintre icoanele tâmplei (cele principale reprezentând Mica Domnului cu Pruncul, Isus Binecuvântând, respectiv Sfântul Arhanghel Mihail).