Transylvania Trust

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Biserica Catolică Sfânta Cruce din Bonțida

Biserica reformată de azi, menționată pentru prima oară în documentele scrise în 1307, a fost prima biserică catolică din sat,
însă cu ocazia reformei religioase această biserică devine reformată. După construirea, în anii 1830, a unei capele catolice în cadrul Castelului Bánffy, noua biserică catolică se construiește în stil neogotic la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu sprijinul familiei Bánffy.
Biserica neogotică preia planimetria și elementele tradiționale ale bisericilor medievale, fiind alcătuită din navă, absidă poligonală și transept la capătul de sud-est (altarul nefiind orientat către est), respectiv un turn de clopot deasupra intrării (cu orientare nord-vest). Fațadele sunt decorate cu elemente preluate din stilul gotic, cum ar fi frize de arcaturi, fiale și muluri gotice. Intrarea are un ancadrament în ambrazură, cu o decorație de coloane angajate având capiteluri cu croșete. Interiorul bisericii este modest, nava fiind acoperită cu bolți în cruce pe nervuri, nervurile sprijinindu-se pe stâlpi și coloane
angajate cu capiteluri gotice. Tribuna de vest zace pe trei arce în ogivă, având o orgă de stil neogotic. Altarul este o structură simplă, încununată de un crucifix, iar amvonul pare să fie o piesă mai veche, de factură clasicistă, posibil refolosită.