Transylvania Trust

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Deprecated: Funcția wp_make_content_images_responsive este considerată învechită începând cu versiunea 5.5.0. Folosește în locul ei wp_filter_content_tags(). in /var/www/html/trtrust2/wp-includes/functions.php on line 5414

Biserica reformată din Giula

Nu deținem date despre istoria timpurie a bisericii. Cu toate acestea, se menționează enoriași catolici în 1307. Unii cercetători cred că o parte a bisericii este medievală, inscripția cu data de 1813-1843 se poate referi doar la construirea turnului sau
eventual la reconstruirea sau modificarea bisericii. Deținea un clopot din secolele XV-XVI, astfel cu siguranță exista aici o biserică în aceste secole. Se menționează inclusiv că în urma reformei biserica, inițial catolică, devine reformată, iar din 1788 devine filie a bisericii din Ciumăfaia. Aspectul bisericii, cu proporțiile navei și ferestrele cu deschidere în arc ușor frânt ar indica de asemenea o construcție mai veche, care a fost modificată în secolul al XIX-lea, inscripția de pe turn atestând această modificare. La sfârșitul secolului al XIX-lea (1883) se menționează că biserica a fost recent renovată. Biserica sală cu orientarea către nord-est se află în centrul satului, pe o parcelă cu cimitirul care o înconjoară. Construită din piatră, este alcătuită din navă cu absidă semicirculară și turn vestic. Acoperișul în două ape al navei, respectiv coiful turnului
sunt acoperite cu tablă. Fațada bisericii este simplă, având un soclu înalt și pereții tencuiți și zugrăviți alb. Turnul este tratat diferențiat, fiind articulat cu lesene la colțuri și având o cornișă profilată. Ferestrele bisericii (doar către sud) păstrează
ancadramente simple, probabil ciuntite de-a lungul timpului, care au o formă ușor frântă la partea superioară. Ferestrele turnului au deschiderea mai largă, fiind semicirculare. Interiorul bisericii este unul simplu. Accesul se face pe un mic portal aflat pe latura de sud a
turnului. Pardoseala este din ciment, pereții sunt zugrăviți în alb, tavanul bisericii având o decorație simplă din tencuială, reprezentând un element
central în formă de trei cercuri concentrice. Mobilierul este de asemenea simplu, cu bănci și o
tribună vestică ce datează probabil de la sfârșitul secolului al XIX-lea sau din prima parte a secolului
XX. Un element accentuat este amvonul din piatră, cu o bază și parapet în formă poligonală, dar
acestea nu sunt decorate. Amvonul poartă următoarea inscripție: „DEMETER JÓZSEF  GONDNOKSÁGA ALAT/ KÉSZÜLT 1895. ÉV. HATHÁZI FERENC LELKÉSZ”, ceea ce ne informează că acest amvon datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Coronamentul este de factură mai recentă, fiind o
lucrare simplă din lemn. Inscripția clopotului din 1924 menționează că
acest clopot a fost turnat în memoria familiei Jakab: „KOLOZSGYULA 1924/ JAKAB FARKAS ÉS
NEJE KATALIN, GYERMEKEI EMLÉKÉRE ZSIGA,
SÁNDOR, ISTVÁN ÉS ESZTER/ JÓSKA KI AZON A
HARCTÉREN ELESETT”