NEWS

Postgraduate Studies

08 september 2014

Postgraduate Studies on Historic Bulding Conservation!

La initiativa Fundației Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-N., se desfășoară Cursul Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice, acreditat pe baza Ordinului MECT nr. 4223/22.07.1998. În momentul de față cursul funcționează conform legii educației nr. 1, aprobat în 2011, denumirea oficială fiind: Program de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitării monumentelor istorice. Scopul acestui curs este pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul reabilitării monumentelor istorice.

Durata cursului de specializare, având forma de învățământ la distanță – este de doi ani, octombrie 2014 - iunie 2016, 6 conferințe/semestru (+sesiunea de examene), grupate la sfârșit de săptămână (joi-vineri-sâmbătă) organizate din 2-2 săptămâni. Numărul total de ore este de 600, din care 480 ore teoretice și 120 ore practice.
Cursurile se organizează în grupe paralele cu limba de predare principală română și maghiară, pentru arhitecți, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi și alți specialiști cu pregătire universitară, în așa fel, încât pe lângă disciplinele comune, cu caracter general, cursanții să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază a fiecăruia.
În vederea însușirii limbilor de specialitate, 5% din cursuri sunt predate în limba engleză (de specialiști britanici, cu traducere simultană pentru cei care nu cunosc limba engleză), iar 25% din cursurile grupei cu predare în limba maghiară sunt predate în limba română.
Cursul are caracter practic pronunțat, cursanții desfășurând practica pe șantiere de reabilitare și participând la excursii de studii.

Profesorii cursului sunt specialiști de renume internațională din România, Ungaria, Germania, Marea Britanie, profesori universitari, teoreticieni, precum și specialiști implicați în proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare, respectiv inspectori de la oficiile de protecție a patrimoniului.
Absolvenții cursului – după susținerea tezei (lucrării) de absolvire – vor primi certificat de atestare în reabilitarea monumentelor istorice – recunoscut de Ministerul Educației Naționale, în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 și cu Legea privind protejarea monumentelor istorice 422/2001.
O parte determinantă a cheltuielilor este acoperită din taxele de școlarizare, iar cheltuielile suplimentare datorate invitării profesorilor din străinătate până în prezent au fost sponsorizate de diferite organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate.
Taxa de școlarizare se estimează la: 3200 RON/an (în patru tranșe).

Pentru cei care vor returna fișa de pre-înscriere până în data de 25 septembrie 2014 vom trimite și datele exacte referitoare la înscriere, până în data de 30 septembrie 2014.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați responsabilul programului postuniversitar: Tarr Margit

E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; Tel: 0264 439858; Mobil: 0745 585566.

TAGS


Font size
Send over e-mail
Print

SHARE