Transylvania Trust

Torockó térkép

Turistatérkép / Útvonalak

1. A Nagy Piactér látnivalói – kb. 1 óra
Ez a séta azoknak ajánlott, akik átutaznak és csak kevés időt tölthetnek a faluban. Sétánkat kezdjük a közigazgatási épület előtti parkolóban. Nézzük meg a Néprajzi Múzeumot, majd sétáljunk át az úttest másik oldalára, ahol tekintsük meg a tűzoltószertárt és az unitárius templomot. Az iskola előtt elhaladva megtekinthetjük az Alsó Piacsor házait, majd menjünk fel a Nagy Vajor csorgója mellé. Innen a legszebb a kilátás a Székelykőre, és innen a legfestőibb a Felső Piacsor polgárias házsora. Sétáljunk el a Felső Piacsor épületei előtt, gyönyörködjünk a míves vakolatdíszekben, kovácsoltvas elemekben gazdag házakban. A tér déli oldalán nézzük meg a városias, hosszú homlokzatú eklektikus házakat, a 15. számú ház falán találjuk meg a torockói műemlékvédelem kezdeményezője, dr. Román András emlékére állított táblát, valamint a Déli Sor Zsakó–Ekárt-házát. Vegyük észre a faragott kapukat, az oszlopos tornácokat és a házak mögötti csűrsorok magas épületeit.

2. Torockó látnivalói – kb. 2,5–3 óra
Azoknak ajánlott, akik részletesebben meg akarnak ismerkedni a település múltjával és értékeivel. Sétánkat kezdjük a közigazgatási épület előtti parkolóban. Nézzük meg a Néprajzi Múzeumot, majd menjünk át az úttest másik oldalára, ahol tekintsük meg a tűzoltószertárt és az unitárius templomot. Sétáljunk fel a Felső Piacsorra, majd a Nagy Vajor csorgója mellé. Innen a legszebb a kilátás a Székelykőre, de innen a legfestőibb a Felső Piacsor polgárias házsora. A Felső utcán haladva, az unitárius lelkészi lakás falán vessünk egy pillantást Jókai Mór emléktáblájára, majd a hármas kereszteződésnél a középső utcát választva megérkezünk a falu bányászok lakta részére. Egy kis csorgóval szemben az utca másik oldalán egy félig vakolt bányászház rekonstrukciója áll (a Lyceum Alapítvány közösségi háza.) Balra fordulva, a Gatyaület utcában a 237. számú ház telkén találjuk a torockói néprajzi tájegység egyik hitelesen fennmaradt épületét. Tovább haladva, az Új utca végén balra a Kárpát-medence legkorábbi datálható, 1668-ból származó jobbágyházát tekinthetjük meg. A szűk, köves sikátoron leereszkedve visszaérünk a Felső Piacsorra. (Jeges, csúszós időben fokozottan figyeljünk az útnak erre a szakaszára, és csak megfelelő lábbeli birtokában vállalkozzunk rá.) A Felső Piacsorra érkezve, kerüljük meg a teret, megtekintve a városias, hosszú homlokzatú eklektikus házakat, a 15. számú ház falán találjuk meg a torockói műemlékvédelem kezdeményezője, dr. Román András emlékére állított táblát, valamint a Déli Sor Zsakó–Ekárt-házát. Az Alsó Piacsorból nyíló, Szoros elnevezésű utcán sétáljunk le a Kis Piactérre, ahol a változatos kialakítású házak között keressük meg az 1752-ből származó vízimalom kapuját. (A vízimalom belső meglátogatása érdekében a Kis Piactérre nyíló 48. számú ház kapuján zörgessünk, és keressük Both Margitot.) Ha időnk engedi, felfedezhetjük az Alsó Kővár utca hagyományos házsorát is.

3. Torockó XVIII. századi öröksége – kb. 2 óra, kiegészítésekkel 3 óra
(A kiegészítésnek szánt részek leírását dőlt betűvel szedtük.)
Sétánkat kezdjük a közigazgatási épület előtti parkolóban. Nézzük meg a Néprajzi Múzeumot, ahol a település XVIII. századi történetének gazdagon illusztrált emlékanyagát ismerhetjük meg. Menjük fel a Felső Piacsor előtt a Nagy Vajor csorgója mellé. Innen a legszebb a kilátás a Székelykőre, de innen a legfestőibb a Felső Piacsor polgárias házsora is. A Felső utcán haladva, a hármas kereszteződésnél, forduljunk jobbra, és a Kis Vajor mellett haladva a Felső Szurdik jobb bejárójának végén, lombok mögött megbújva egy XVIII. századi, elhagyott lakóházat láthatunk. Innen visszatérve, majd a Felső utcán tovább haladva, egy kis csorgóval szemben, az utca másik oldalán egy félig vakolt XVIII. századi bányászház rekonstrukciója áll (a Lyceum Alapítvány közösségi háza.) Az újabb kereszteződésnél a Bányász utca fűrészfogas beépítésű részén álljunk meg a 232. számú ház előtt. Itt egy XVIII. századi házhoz toldottan egy kis italkimérő épülete látható – itt itták meg hajdanán az útravaló italt a több napos munkára induló bányászok. Visszafordulva, a Gatyaület utcában a 237. számú ház telkén találjuk a torockói néprajzi tájegység egyik hitelesen fennmaradt, 1749-ben épült épületét, melyben egy füles kemencét és két cserepes, rekonstruált tüzelőt tekinthetünk meg. Tovább haladva, az Új utca végén balra a Kárpát-medence legkorábbi datálható, 1668-ból származó jobbágyházát láthatjuk, benne szintén egy füles kemence és egy cserepes rekonstrukciója áll. A szűk, köves sikátoron leereszkedve visszaérünk a Felső Piacsorra. (Jeges, csúszós időben fokozottan figyeljünk az útnak erre a szakaszára, és csak megfelelő lábbeli birtokában vállalkozzunk rá.) A Szentgyörgy utcán végigsétálva, jobb oldalon a 305. számú 1717-ben épült ház udvari ablakkeretein szintén látható még a vörös festés. Az Alsó Piacsorból nyíló, Szoros elnevezésű utcán sétáljunk le a Kis Piactérre, ahol a változatos kialakítású házak között keressük meg az 1752-ből származó vízimalmot, melynek meglátogatása érdekében a Kis Piactérre nyíló 48. számú ház kapuján zörgessünk. Ha időnk engedi, felfedezhetjük a Felső Kővár utca végén álló XVIII. századi lakóházat.

4. Múzeumok sétája – kb. 1,5 óra
Sétánkat kezdjük a közigazgatási épület előtti parkolóban. Nézzük meg a Néprajzi Múzeumot, ahol a település történetének, néprajzának gazdagon illusztrált emlékanyagát ismerhetjük meg. A vasbányászat és vasművesség témakörének két terem van szentelve, a bányászati és vasmegmunkáló eszközök mellett igen gazdag a kovácsoltvas tárgyak gyűjteménye. Egy kohó modellje a középkori gyökerű termelés mozzanataira világít rá. Megismerkedhetünk a helyi csizmadiaműhely eszköztárával, megtekinthetünk egy rekonstruált fűtőt és a Torockón talált eredeti kályhacsempék típusait. Egy teremben festett torockói bútorokat, a múzeum utolsó, legnagyobb termében pedig a helyi népviselet változatos darabjait csodálhatjuk meg. A Néprajzi Múzeumból keljünk át az út másik oldalára, és látogassuk meg a tűzoltószertár muzeális értékű tűzoltószerkezeteit. Az Alsó Piacsor és az Alsó utca házai előtt sétáljunk a Puskás utca végére, ahol tekintsük meg Ida néni magángyűjteményét. (174. sz.) Szerencsés esetben, ha időnk engedi, fel is próbálhatjuk a népviselet egyes darabjait. Ha van még időnk, kérjünk bebocsáttatást Gelei Anna gyűjteményébe is. (180. sz.)

5. Torockó egyházi öröksége – kb. 1–1,5 óra
Sétánkat kezdjük az unitárius templomnál. A kulcsot a harangozótól vagy a lelkésztől elkérve, nézzük meg a templom igényes, késő barokk belső terét. Megkerülve a templomot, keressük meg a latin és magyar nyelvű feliratokat, emléktáblákat. Innen a kántori lakás mellett sétáljunk fel a lelkészi lakáshoz, melynek udvarházszerű épülete eltér Torockó szokványos lakóházaitól. Falán Jókai Mór látogatására utaló emlék-táblát láthatunk. A Felső Piacsor módos házai előtt végigmenve, a tér déli oldalán a görögkeleti templomot láthatjuk. Keres-sük meg a Szentgyörgy utca jobb oldalán nyíló, kovácsoltvas kapu mögött a Birgej-be, azaz a falu temetőjébe vezető lépcsőt. Szánjunk 20 percet a temető felfedezésére, keressük a XVIII–XIX. századi sírköveket és mesterjegyes feliratokat. Minél maga-sabbra mászunk a Birgej oldalában, annál szebb kilátás nyílik a falura és a mögötte magasló Székelykő sziklatömbjére.