Transylvania Trust

A bonchidai Bánffy-kastély – Múlt, jelen, jövő

A Kastély múltjáról, jelenéről és a jövőbeni tervekről szóló könyv hiánypótló alkotásként jelent meg 2009-ben. A szerzők célja az volt, hogy egy kötetben bemutassák mindazon eseményeket, amelyek a Bánffy-kastélyt alakították, ill. alakítják napjainkban. Úgy véljük, a bonchidai Bánffy-kastély revitalizációja – fogalom. Egy olyan civil kezdeményezés, amely állami intézményeken túltéve védi az épített örökséget.

Köszönet illeti a kötet pénzügyi támogatóját, a Nemzeti Kulturális Alapot (Magyarország).

Szerkesztők: Hegedüs Csilla, David Baxter, Furu Árpád

Tartalomjegyzék:
A kastély történetéről, röviden
Gróf Bánffy Miklós és családja
A díszudvar
A főépület
A konyhaépület
A Miklós-szárny
A kert és a malom
Szakképzés és helyreállítás
Események a kastélyban
Zárszó

További információk: office@transylvaniatrust.ro