Valorificarea patrimoniului construit în folosul comunității
Valorificarea patrimoniului construit în folosul comunității

Valorile locale, mediul construit și natural, deosebit de bogat, constituie una dintre cele mai importante pietre de temelie ale dezvoltării regionale. În cursul planificării proiectelor de dezvoltare, acestea trebuie luate în considerare drept factori de creștere a competitivității. Din păcate, însă, starea mediului nostru construit arată o tendință de degradare, de parcă nu am ști să ne prețuim și să ne valorificăm moștenirea.

Au existat inițiative în vederea conservării și valorificării patrimoniului cultural construit, însă acestea nu pot fi considerate ca fiind generale, deși servesc foarte bine protejarea și dezvoltarea caracterului specific al unor așezări și regiuni. În cursul deciziilor legate de dezvoltarea regională, de obicei nu sunt luate în considerare aspectele conservării valorilor și cele ale calității mediului construit.

Politica dezvoltării sustenabile a patrimoniului cultural are un efect pozitiv asupra relansării economice a regiunii și nu este neglijabil nici efectul acestuia asupra îmbunătățirii calității vieții.
 
Dezvoltarea infrastructurii culturale legată de obiectivul proiectului de dezvoltare urmărește în esență fundamentarea serviciilor socio-culturale, asigurarea posibilității participării sociale, dezvoltarea mediului fizic care asigură accesul la valori. Din acesta fac parte și investițiile culturale legate de sarcinile de politică urbană, vizând întărirea identității și coeziunii comunităților, inclusiv dezvoltările infrastructurale legate de aspectele de dezvoltare care îmbunătățesc și șansele de dezvoltare ale împrejurimilor. În vederea atingerii scopului urmărit trebuie exploatate posibilitățile de dezvoltare ale turismului cultural, bazat pe elementele de atracție din
regiune, în vederea reducerii decalajului economic, a creșterii gradului de ocupare a forței de muncă și a creării de noi locuri de muncă, precum și pentru întărirea identității colective a comunității.

Acest ghid vă prezintă pe scurt câteva inițiative din țară, respectiv exemple din Anglia pentru a ilustra posibilitățile de dezvoltare bazate pe patrimoniul construit

Autori: David Baxter, Hegedüs Csilla, Ilyés Szabolcs, Eugen Pănescu

Cluj, 2010.

Descărcare publicație