DONAŢII
Donațiile sunt binevenite la:
Fundația Transylvania Trust, 400110 Cluj, OP1 CP379, România

Banca Comerciala Romana, suc. jud Cluj, Romania
IBAN:

RON : RO64 RNCB 0106 0266 0558 0001
EUR : RO10 RNCB 0106 0266 0558 0003
GBP : RO96 RNCB 0106 0266 0558 0007
USD : RO37 RNCB 0106 0266 0558 0002

   Fundația funcționeazã exclusiv în baza surselor primite din partea diferiți sponsori.

Contribuiți la activitățile fundației cu 2% din impozitul dumneavoastră!

Anul trecut, timizi, am făcut apel la bunăvoința D-voastră pentru a salva Clădirea Morii din ansamblul castelar Banffy prin sistemul 2%. Ați răspuns solicitării, iar azi suntem mai aproape de acest vis. Din aceste venituri am acoperit anumite cheltuieli ce țin de întocmirea unei aplicații, iar aceasta s-a concretizat intr-un contract de finanțare cu ajutorul căruia vom putea salva de la colaps Clădirea Morii, monument de categorie A. Astfel, în acest an vom demara lucrările intervenție de primă necesitate.  

Anul 2009, pentru clădirea morii s-a conturat în cifre astfel:
200 eur strânși prin campania 2%
1 000 eur încasați de la persoane fizice și juridice
65 000 eur suma alocată intervențiilor de primă necesitate în contractul de finanțare ‘Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România’ încheiat cu Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile și susținut prin Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) - Fondul pentru Organizatii Neguvernamentale
Încă 700 000 eur ce vor face ca Muzeul Satului din Clădirea Morii  să prindă viață.

Promitem că fiecare leu încasat va fi atent gestionat, și mai presus de toate, ne va ajuta să atragem înzecit alte finațări!

Dacă doriți să susțineți acest proiect și sunteti persoană fizică (angajat), sistemul 2% vă oferă această posibilitate fără ca acest lucru să vă afecteze bugetul. Etapele de urmat sunt:
1.Completați datele pe declarația in funcție de sursa dvs. de venit:
 a) daca aveți venituri din salarii:
 • completați Declaratia 230 Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de catre organele fiscale. Puteti lăsa casuta necompletată.

b) daca aveți venituri din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, etc):
• completati Declarația 200

Nu uitați sa atașați copii ale fișelor fiscale sau/și adeverințelor de venit (în cazul veniturilor din drept de autor)

Datele de indentificare ale fundației sunt:
Fundația Transilvania Trust
Cod Fiscal 8394547
IBAN RO64 RNCB 0106 0266 0558 0001

2. Trimiteți prin posta declaratiile administratiei financiare de la domiciliul dvs. sau depuneti-o chiar dvs. Termenul limita este 15 mai 2010!

Dacă doriți să susțineți acest proiect și sunteti persoană juridică, conform codului fiscal, aveți posibilitatea de a vă deduce cheltuielile de sponsorizare și mecenat din impozitul pe profit. În acest caz, Vă rugăm să ne contactați!

Vă mulțumim!