SPONSORI
SUPORTERI ANTERIORI
Academia Științifică Maghiară
Agenția Națională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii
A-RON SRL

Banca Budapesta
British Council București
Consiliul din Herefordshire, UK
Creativ Group SRL, Bistrița
Corvinus ZRT
Dedal-Bahamat SNC Galati, RO
Departamentul pentru Maghiarii de peste Hotare al Ministerului Culturii și Educației
Fondul Szülőföld
Fundația Apáczai
Fundația Eurotrans
Fundația Illyés
Fundația Kárpát
Fundația pentru Parteneriat
Fundația pentru o Societate Deschisă
Fundația Regelui Baudoin
Fundatia Teleki László
General Game SRL, Alba-Iulia
Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)
Institute of Historic Building Conservation
M-Mûhely SRL.
Mihai Eminescu Trust
Ministerul Lucrărilor Publice, Locuințe și Transport
Ministerul Patrimoniului Cultural Național, Ungaria
Muzeul National Secuiesc de la Sfântu Gheorghe
National Trust
Programul Getty Grant
Promod SRL.
Sortilemn SRL.
Sóvágó Gyöngyvér - Bursa Sóvágó
The Headley Trust
Uniunea Europeană, Programul Citizenship
Uniunea Europeană, Programul PHARE 2002
Uniunea Europeană, Programul cadru Cultura 2000
Utilitas
_
Vă mulțumim că ne-ați sprijinit cu 2% din impozitul Dumneavoastră!