CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI, 2006
Transilvania Trust a fost înființată în urmă cu zece ani de specialiști; de asemenea specialiști care au considerat insuficiente condițiile asigurate de societate pentru protecția monumentelor și ansamblurilor istorice, care doreau un cadru durabil în vederea menținerii și conservării acestora, încercând astfel să amelioreze opțiunile valorice transilvănene legate de patrimoniul cultural construit, intrate în derivă în partea a doua a secolului XX.

Dorință de excepție și o provocare de maximă dificultate, cum prea bine s-a demonstrat în timp. Grija durabilă față de patrimoniu a transilvănenilor sărăciți material și moral nu poate fi alimentată doar de instinctul lor de conservare. Procesul de regenerare este lent, oricum mai lent decât producerea pierderilor în inventarul patrimoniului: în absența unei schimbări de atitudine, așteptată iluzoriu timp de șaizeci de ani, moștenirea va dispare treptat, în totalitate.

Disponibilitatea de gestionare conștientă a patrimoniului construit al comunităților transilvănene din România presupune un ajutor consistent în toate domeniile de protecție. Se revendică pe lângă implementarea și întreținerea unor sisteme de largă perspectivă, inclusiv soluții parțiale, de tranziție, care să răspundă unor nevoi imediate, alocându-se timp, energie și nu puțin bani, ai căror resurse sunt, și așa, limitate:

  • documentarea și cercetarea sunt obligatorii, fiind evident că valorile nu pot fi salvate decât în cunoștință de cauză;
  • educația, formarea specifică este strict necesară, deoarece numai într-o societate care-și însușește și asumă valorile de patrimoniu, care dispune de specialiști în număr suficient, informați la zi, se obțin rezultate; societatea acceptă eforturi și sacrificii doar pentru ceea ce consideră important, iar utilizatorii clădirilor istorice vor trebui conștientizați și educați;
  • se resimte necesitatea, ca actualii proprietari ai valorilor de patrimoniu să aibă posibilitatea de a se adresa, pentru probleme de protecție, unor instituții competente;
  • efectuarea schimburilor de experiență cu cei interesați în protecția patrimoniului construit din alte regiuni este foarte importantă, reciproc benefică;
  • în sfârșit – dar nu în ultimul rând – trebuie etalate modelele exemplare, care să ilustreze, concret pe imobile, posibilitățile de păstrare a valorilor de patrimoniu.
Scopul fundației Transilvania Trust – protecția durabilă a patrimoniului construit – se realizează prin programe integrate de protecție, pe perioade ample, chiar dacă incidental se intervine oricând și în orice domeniu de protecție a patrimoniului construit, acolo unde situația este considerată insuportabilă.

1.   Patrimoniul construit din Transilvania nu dispune încă de o  documentare cuprinzătoare și detaliată. În consecință pachetul de programe Cercetarea de fond și aplicată a patrimoniului construit se concentrează asupra părților accentuat neglijate: clădiri cu componente artistice de mare valoare – picturi murale și/sau planșee casetate - (Studiul de stare și protecția picturilor murale și planșeelor casetate transilvănene), imobile părăsite sau posedate de comunități cu resurse reduse (Studiul de stare și menținerea patrimoniul construit transilvănean în decadență), respectiv, arhitectura vernaculară, puțin documentată, însă bogat exemplificată și lipsită, tradițional, de suport economic (Cercetarea și protecția patrimoniului vernacular din Transilvania). Cercetările se extind asupra durabilității construcțiilor istorice, conținând și studii de fezabilitate.

2.  Scopul grupului de programe Manifestări științifice – informare în masă în domeniul patrimoniului construit este perfecționarea profesională și educarea gustului public. Manifestările științifice se adresează tuturor specialiștilor din domeniu (Teoria și practica protecției monumentelor istorice – seria de conferințe de la Tușnad) sau unei părți mai restrânse (Structuri portante istorice – seria de conferințe de la Cluj-N.), iar programele adresate publicului larg caută să inducă în forme accesibile, dar cu conținut științific, cultura de patrimoniu construit a societății (Seria – Monumente istorice din Transilvania), (Caiete de tehnologia intervențiilor la monumente istorice).

3.   Este promovat Învățământul de specializare pentru patrimoniul construitpe întreaga gamă educativă, în colaborare cu instituții de învățământ acreditate (Doctoranzi, Colegiu de specialitate,Învățământ postuniversitar, Educație practică universitară și Specializarea muncitorilor în reabilitarea patrimoniului construit).

4.   Programele de Consultație în protecția patrimoniului construit acordă sfaturi tehnice sau juridice proprietarilor de monumente istorice persoane juridice (ecleziastice și laice), respectiv fizice , pentru a păstra și proteja valorile de patrimoniu (Asistență de protecție a patrimoniului construit ecleziastic, laic).

5.   Programele de mobilități – relații – conferințe în domeniul patrimoniului construit ordonează relațiile de schimb cu us/icomos sau cu Oficiul de Protecție a Patrimoniului din Slovacia. Participăm la evenimentele organizate de instituțiile înrudite, având relații cu asociații, fundații de profil.

6.   Protecție integrată de patrimoniu pune în practică concepția de protecție promovată de fundația noastră, activitate recunoscută la nivel național și internațional (Premiul Grigore Ionescu, Medalia Europa Nostra). Prin aceste  programe aplicate s-a demonstrat că valorile de patrimoniu vernaculare pot susține o comunitate sătească (Program de protecție a patrimoniului cultural Rimetea), că Versailles-ul transilvănean are șansa de a renaște drept »produs secundar« al specializării în domeniul restaurării monumentelor istorice (Centru de specializare în reabilitarea patrimoniului construit în castelul Bánffy–Bonțida) sau că asigurarea locației necesare cursurile postuniversitare sau doctorale într-un anturaj istoric, permite valorificarea și dezvoltarea durabilă a unor elemente de patrimoniu (Centru de cercetare-formare în domeniul patrimoniului construit din Breaza).

Dr. Bálint Szabó
Președinte