ACTUALITĂŢI

Se începe un nou curs postuniversitar de specializare în reabilitarea monumentelor istorice

02 mai 2018
La inițiativa Fundației Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-N., se desfășoară Cursul Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice, acreditat pe baza Ordinului MECT nr. 4223/22.07.1998. În momentul de față cursul funcționează conform legii educației nr. 1, aprobat în 2011, denumirea oficială fiind: Program de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitarea monumentelor istorice.  Scopul acestui curs este pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul reabilitării monumentelor istorice.
Structură: Durata cursului de specializare este de doi ani – modular –, octombrie 2018 - iunie 2020, 6 conferințe/semestru (+sesiunea de examene), grupate la sfârșit de săptămână (joi-vineri-sâmbătă) organizate din 2-2 săptămâni. Numărul total de ore este de 600, din care 480 ore teoretice și 120 ore practice.
 Cursurile se organizează în grupe paralele cu limbă de predare principală română și maghiară, pentru arhitecți, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi și alți specialiști cu pregătire universitară, în așa fel, încât pe lângă disciplinele comune, cu caracter general, cursanții să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază a fiecăruia.

 Cursul are caracter practic pronunțat, cursanții desfășurând practică pe șantiere de reabilitare și participând la excursii de studii.
Profesorii cursului sunt specialiști de renume internațional din România, Ungaria, Germania, profesori universitari, teoreticieni, precum și specialiști implicați în proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare, respectiv inspectori de la oficiile de protecție a patrimoniului.
Absolvenții cursului – după susținerea tezei (lucrării) de absolvire – vor primi certificat de atestare în reabilitarea monumentelor istorice – recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 și cu Legea privind protejarea monumentelor istorice 422/2001.
Taxa de școlarizare se estimează la: 3200 RON/an (în patru tranșe).

La cerere vă trimitem fișa de pre-înscriere, programa cu lista orientativă a disciplinelor de învățământ și lista cadrelor didactice asociate cursului.
Pentru cei care vor returna fișa de pre-înscriere până în data de 1 septembrie 2018 vom trimite și datele exacte referitoare la înscriere, până în data de 15 septembrie 2018.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați responsabilul programului postuniversitar: Berki Timea

        E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; Tel: 0264 439858; Mobil: 0745 585566.

Mulțumindu-vă pentru interes, cu respect

prof. dr. ing. Bálint Szabó
director curs
Fundația Transilvania Trust
Cluj-N., mai 2018

ETICHETE


Mărime text
Trimit prin e-mail
Imprimare

SHARE