ACTUALITĂŢI

CRAFTS 3.0

12 noiembrie 2018

Sprijinirea tranziției la Era Digitală a formatorilor și trainerilor meseriilor tradiționale

Scopul proiectului CRAFTS 3.0 este sprijinirea dezvoltării profesionale a formatorilor și trainerilor meseriilor tradiționale în tranziția spre era digitală prin creșterea competenței pedagogice și educaționale în domeniul formării profesionale inovative, prin metode și mijloace bazate pe tehnologia informației și comunicării.

Obiective:

• Completarea lipsurilor privind formarea competențelor de predare bazate pe TIC ale formatorilor și trainerilor de meserii în Europa și adaptarea acestora la noile tehnologii digitale
• Definirea competențelor, cunoștințelor și abilităților formatorilor și trainerilor necesare aplicării metodelor de predare-învățare inovative și elaborarea mijloacelor adecvate recunoașterii competențelor și sprijinirea mobilității prin Europa
• Formarea formatorilor și trainerilor în folosirea și proiectarea propriilor aplicații de învățare ce vor fi folosite la cursurile proprii prin aplicarea învățării inovative și prin mijloacele proiectului
• Instruirea formatorilor și trainerilor să creeze și administreze propriul curs e-learning în meserii și meșteșuguri specifice împreună cu studenții prin oferirea unor cursuri inovatoare de e-learning și a unor noi resurse educaționale pe baza metodelor TIC, aplicate meseriilor tradiționale.
• Crearea unui instrument nou pentru sprijinirea dezvoltării politicilor de certificare și acreditare a metodelor de predare inovative bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor și meșteșugurilor din Europa.

Rezultate:

Curriculumul european ECVET a  metodelor de predare-învățare în formarea profesională din sectorul meseriilor tradiționale
Definind rezultatele învățării din aspectul cunoștințelor, abilităților și competențelor
Module de formare în metode de predare-învățare bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor
CRAFTS 3.0 Aplicație mobilă instructivă de învățare
Cu scopul de a facilita proiectarea și crearea noilor aplicații de învățare
CRAFTS 3.0 Platformă e-learning în mai multe limbi
Include și un curs e-learning privind utilizarea metodelor de predare inovative bazate pe TIC în formarea profesională a sectorului meseriilor și meșteșugurilor
CRAFTS 3.0 Set de aplicații mobile de învățare
Dezvoltate de acei formatori și traineri de meserii, care participă în proiect
Ghid pentru validarea, certificarea și acreditarea metodelor inovatoare de predare-învățare prin TIC în domeniul formării profesionale a sectorului meseriilor și meșteșugurilor tradiționale

Parteneri:

FOACAL - Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Spania
INFODEF - Institute for the Promotion of Development and Training,Spania
RINOVA Limited, Regatul Unit
DANMAR Computers LLC, Polonia
DIMITRA Education & Consulting, Grecia
CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato, Portugalia
FUNDATIA TRANSILVANIA TRUST,România
INNOQUALITY Systems Limited, Irlanda


Proiectul (2017-1-ES01-KA202-038435) este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +.

ETICHETE


Mărime text
Trimit prin e-mail
Imprimare

SHARE