PROGRAMOK

Az európai kulturális örökség ünneplése a társadalmi integráció és az aktív állampolgárság elősegítéséért

április 16, 2014

A Transylvania Trust Alapítvány nemzetközi kulturális együttműködési projektet valósít meg 2013. október 1 és 2015. szeptember 30. között, melynek támogatója az Európai Unió - Kultúra keretprogram.


 Partnerek:

 


Institut du Patrimoine Wallon, La Paix Dieu, Belgium

 


 

Union Rempart, Franciaország

 


A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A projekt célja:
 • nemzetközi szintű szakmai kapcsolatok erősítése
 • európai országok valamint különböző nemzetiségek együttműködésének elősegítése
 • az európai polgár tudat erősítése
 • a hagyományos mesterségek és a szellemi örökség oktatása és népszerűsítése révén.

A program tevékenységei segítségével azonosítjuk, hogy a hagyományos építőmesterségek milyen mértékben járulnak hozzá a közösségek fejlődéséhez. Úgy véljük, a hagyományos építőmesterségek ismerete és gyakorlása hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedéséhez a társadalomba, segít a generációk közötti szakadékok áthidalásában és széleskörű terjesztésük és népszerűsítésük hozzájárul az európai értékek megőrzéséhez is.

A nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése csereprogramok segítségével történik, melyek során szaktudás és gyakorlati ismeretek átadására kerül sor. A programok jelentős része a bonchidai Bánffy-kastélyban működő Épített örökség helyreállító szakképző központban zajlanak.
A projekt keretében létrejött partnerség során lehetőség nyílik a romániai, belgiumi és franciaországi hagyományos helyreállítási technikákban jártas mesteremberek közötti cserére, ezáltal sajátítva el a különböző országokban élő hagyományős építőtechnikákat.
Mindhárom partnerország iskoláskorú gyerekeit is bevonjuk a tevékenységekbe, célunk, hogy megismerjék és felfedezzék a műemlékek megóvásának és hasznosításának jelentőségét. A projekt időtartama alatt számos kulturális és művészeti jellegű programot szervezünk a nagyközönség számára, ezzel hirdetve az európai kulturális örökség fontosságát.

SZÜKSÉGLETEK ÉS HIÁNYOSSÁGOK

Szükség van:
 • az örökségvédelmi képzések oktatási színvonalának fejlesztésére
 • a hátrányos helyzetű csoportok társadalomban való részvételi lehetőségeinek bővítésére
 • a szakemberképzés hiánya által okozott szakképzett munkaerő pótlására
 • a fiatalok, munkanélküliek, hátrányos helyzetű csoportok, átképzést igénylő idősebb személyek szakképzésére
 • a készségek fejlesztésének átértelmezésére
 • az örökség közösségépítő szerepének tudatosítására
 • interkulturális/nemzetközi párbeszéd elindítására az örökség megőrzése, védelme és közösségépítő erejének feltérképezése kapcsán
 • az immateriális örökség felhasználására a közösségépítés során

A projektben részt vevő országok mindegyikében megfigyelhető, a hagyományos mesterségeket egyre kevesebben ismerik és gyakorolják ugyanakkor az egyetemi alapképzésben, ill. a gyakorlati szakoktatásban is hiányzik a szakember-, mesterképzés. Elmondható, reális annak a veszélye, hogy a kulturális örökség e fontos és meghatározó része eltűnik. Mindez arra kötelez minket, hogy a területhez kapcsolódó elméleti tárgyakat és gyakorlati készségeket, képességeket megőrizzük, népszerűsítsük és fenntartsuk. Amennyiben a hagyományos mesterségek eltűnnek a közösségépítés egyik alappillérét veszítjük főleg, főként a vidéki régiókban. A kulturális örökség hanyagolása egyre súlyosbodó problémaként jelenik meg, ennek oka, hogy nem ismerjük eléggé a minket körülvevő értékeket, másrészt nem tudjuk, mi a megoldás ezek megőrzése érdekében.


CÉLCSOPORTOK

 • Az épített kulturális örökség karbantartásával, népszerűsítésével és menedzsmentjével foglalkozó szervezetek és magánszemélyek: építészek, mérnökök, kivitelezők, művészettörténészek, menedzserek, régészek, egyetemi hallgatók, akik örökségvédelemhez kapcsolódó szakon tanulnak, helyreállítással foglalkozó cégek, kézművesek, építőmesterek, műemléképületek tulajdonosai.
 • Munkavállalók; munkát kereső fiatalok; átképzésre szoruló felnőttek; szakképesítést és/vagy munkát keresők; munkát kereső, hátrányos helyzetű csoportok; szakiskolák diákjai, akik szakmai gyakorlatot szeretnének elvégezni.
 • 8-12 és 13-18 éves iskolások.
 • A nagyközönség és a műemléképületek tulajdonosai.
 • Közösségépítéssel és különböző képességek fejlesztésével foglalkozó országos és nemzetközi szervezetek.
 • Örökségvédelemmel foglalkozó önkéntesek és civil szervezetek.


A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI


A különböző célcsoportoknak eltérő programokat biztosítunk:
I. Partner-találkozó (Kick-off meeting)
II. Európai Örökség Fesztivál

 • 3 esemény Romániában, a bonchidai Bánffy-kastélyban működő Épített örökség felújító szakképző központban.
 • 2 esemény Belgiumban, a La Paix-Dieu-ben található apátságban.
 • 2 esemény Franciaországban.
Az események a következő képzéseket foglalják magukba:
 1. Kőművesmunkák: profil-készítés és faldíszítő technikák (stukkó, freskó, secco, sgraffito)
 2. Ács- és asztalosmunkák/bútorfestés és -restaurálás
 3. Kőfaragás: új faragások és javítások/helyreállítás. A hagyományos kőfaragás fesztiválja.
III. Európai Örökség-napok: az örökségvédelem fontosságának tudatosítása, résztvevők: az iskoláskorú gyermekek.
 • 4 Romániában
 • 2 Belgiumban
 • 2 Franciaországban
IV. Kézműves-napok szakiskolák tanulói részére
 • Bútorfestéshez, egyszerűbb freskókhoz, sgraffitókhoz, illetve vakolatmunkához kapcsolódó dekoratív profilok elkészítésének módszertanát sajátíthatják el a résztvevők
 • a program 16-19 év közötti diákokat mozgósít.
V. Az Európai Kulturális Örökség ünneplése
 • Az esemény előadásokat, beszélgetéseket, vezetett sétákat és koncerteket foglal magában, célunk a kulturális és épített örökség használatának és hasznosításának népszerűsítése
 • Minden partnerország 4 rendezvénynek ad otthont.
VI.Tudás- és tapasztalatátadás – nemzetközi konferencia
 • A projekt záróakkordjaként sor kerül egy nemzetközi konferenciára, a bonchidai Bánffy-kastélyban működő Épített örökség helyreállító szakképző központban, mely során a projekt eredményeit tárjuk a nagyközönség elé.
VII. Menedzsment

A kulturális örökség (az épített és a történelmi környezet) hozzájárul a közösségek közötti integrációhoz, valamint elősegíti az identitástudat megtartását és megerősödését. Az Európai Állampolgárság egyik alapelve a kulturális környezet megőrzése iránti felelősség, hogy az továbbadható legyen a következő generációk számára is. A projekt a fennebb említett elvekre alapozva támogatja a kulturális örökség megőrzését, hozzájárul a hagyományos építő és helyreállító mesterségekhez kapcsolódó gyakorlati tudás megtartásához és fejlesztéséhez, melyek segítségével az európai épített örökség megőrzése és felújítása megvalósulhat.

A projekt eseménynaptára megtekinthető ITT.
CÍMKÉK


Betűméret nagyítás
Elküldöm e-mailben
Kinyomtatom

MEGOSZTOM