ÖNRE IS SZÁMÍTUNK
Transylvania Trust, 400110 Cluj, OP1 CP379, Romania

Banca Comerciala Romana, suc. Jud. Cluj, Romania
IBAN:

RON : RO64 RNCB 0106 0266 0558 0001
EUR : RO10 RNCB 0106 0266 0558 0003
GBP : RO96 RNCB 0106 0266 0558 0007
USD : RO37 RNCB 0106 0266 0558 0002

Az alapítvány fenntartási költségeit, programjait kizárólag támogatásokból fedezi.

Ha Ön is segíteni szeretné munkákat, megteheti!
Ajánlja fel személyi jövedelemadója 2%-át alapítványunknak!

A módszer roppant egyszerû. A 571/2003-as törvény (módosításaival és kiegészítéseivel együtt) értelmében Ön az államnak - kötelezõ módon - befizetendõ jövedelemadója 2%-át egy civil szervezetnek adhatja. (Dönthet úgy is, hogy nem rendelkezik adója 2%-áról, ebben az esetben az államkasszát gazdagítja.) Amennyiben tenni kíván az erdélyi épített-örökség megóvásáért, kérjük, adóbevallása vonatkozó rubrikájába a Transylvania Trust Alapítvány adatait írja be.

Fundatia Transilvania Trust
Cod fiscal 8394547
Cod IBAN RO64 RNCB 0106 0266 0558 0001
BCR Cluj

A kitöltendő 230-as formanyomtatvány: CERERE230.pdf
A kitöltendő 200-as formanyomtatvány: formular_200.pdf

Köszönjük!

Címszavakban az alapítványról
A Transylvania Trust Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezet, - jellegébõl adódóan non-profit - melyet a hatályos jogszabályok értelmében hoztak létre 1996-ban mûemlékvédõ szakemberek. Alapszabályzata szerint fõ célkitûzése az erdélyi épített örökség védelme, helyreállítása és menedzselése.
Az alapítvány munkaköre:

  • kidolgozza az erdélyi régió épített-örökségére vonatkozó tevékenységi terveket, és felügyeli azok megvalósítását;
  • hozzájárul a mûemlékvédelmi szakoktatás és szakképzés fejlesztéséhez, oly módon, hogy biztosítja a képesítési feltételek megteremtését - szakmai, anyagi és pénzügyi eszközök által -, valamint az oktatáshoz szükséges környezet kialakítását is felvállalja;
  • mûemlékvédelmi konferenciák, tudományos megbeszélések, csere-programok, kiállítások, tanulmányi kirándulások, mûhelyek, munka táborok szervezése;
  • támogatja tudományos kutatások elvégzését, szakmai tervek kidolgozását és megvalósítását az épített-örökség helyreállítása terén;
  • karbantart és adminisztrál mûemlékvédelmi szempontból értékes épületeket, történelmi parkokat, védett területeket;
  • saját kiadványt alapított a megfelelõ információszórás érdekében, a széles közönség, valamint a szakmai réteg rendelkezésére bocsátva az épített-örökség terén felhalmozódott tapasztalatait;
  • együttmûködik hazai valamint külföldi kormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel;

Tevékenységünket fémjelzi a bonchidai Bánffy kastély felújítása, a Torockó értékvédõ program, az épített-örökség védelmi posztgraduális- és szakképzés, az Erdélyi mûemlékek sorozatunk valamint nemzetközi szakkonferenciák szervezése.