AZ ELNÖK LEVELE, 2006
A Transylvania Trust Alapítványt tíz éve szakemberek hozták létre. Olyan szakemberek, akik kevesellték a társadalom által a múlt század utolsó évtizedére kialakított építettörökség-védelmi körülményeket, akik a történeti épületek és együttesek megtartása érdekében fenntartható keretet akartak létrehozni, illetve változtatni próbáltak az épített kultúrának – a 2o. század második felétől – bizonyosan rossz irányba tartó erdélyi megítélésén.

Azóta egyértelműem bebizonyosodott, hogy nem mindennapi, embert-próbáló elképzelés volt, hogy az anyagilag és erkölcsileg elszegényített erdélyiek fenntartható örökségkezeléséhez nem elegendő csupán a nincstelenek túlélési ösztöne. A regenerálódási folyamat lassú, lassúbb, mint az örökségérték fogyatkozása: ha nem áll be a hatvan éve remélt gyökeres fordulat, idővel teljesen odavész az örökség.
Az erdélyi – romániai – társadalom építettörökség-kezelő szándéka segítségre szorul az örökségvédelem minden területén. Párhuzamosan kell munkálkodni a hosszú távú rendszerteremtés és működtetés mellett, átmeneti részmegoldásokon is, ez utóbbiakra időt, energiát – és nem kevés pénzt – áldozva a szűkös keretekből:
  • kutatni, dokumentálni szükséges, hiszen csak az olyan érték menthető, amely ismert;
  • nevelni, oktatni kell, mert csak örökségértékeket meg- és elismerő társadalomban, megfelelő számban képzett, naprakészen informált szakemberekkel érhető el eredmény; a társadalom csak arra áldoz, amit fontosnak tart, a történeti épületeket szakszerűen kezelőket pedig formálni kell;
  • fontos segíteni az örökségértékek mai tulajdonosain, keretet teremtve arra, hogy legyen, akihez forduljanak értékmentő ügyes-bajos dolgokban;
  • lényeges a tapasztalatcsere más régiók hasonló gondokkal küzdő építettörökség-védelemben érdekeltekkel;
  • végül - de nem utolsósorban – példát kell mutatni: épületeken, együtteseken bemutatni az örökségmegtartó lehetőségeket.
A Transylvania Trust célját - az épített örökég fenntartható védelmét - hosszú távon integrált védelmi programjai révén valósítja meg, de átmenetileg igyekszik közbelépni az építettörökség-védelem minden terültén, ahol tarthatatlannak ítéli a helyzetet.

1. Az erdélyi épített örökség még előtte áll az átfogó és részletes dokumentálásnak, ezért az alapítvány kutatási programcsomagja Az épített örökség alap- és alkalmazott-kutatása az elhanyagoltabb részekre összpontosít. így a páratlan képzőművészeti értékkel bíró kazettás mennyezetes és falképes épületekre (Erdélyi falképek és kazettás mennyezetek állagvizsgálata és védelme), a gazdátlan, vagy kis teljesítőképességű közösségek birtokolta épületekre (Erdélyi pusztuló épített örökség állagvizsgálata és fenntartása), illetve az alig dokumentált, páratlanul sokszínű, éltető gazdasági háttér nélküli népi építészetre (Erdélyi népi építészeti örökség kutatása és védelme). A kutatás a történeti épületek fenntartásával járó kérdésekre is kiterjed – megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.

2. Szak- és közízlésnevelés a célja a Tudományos rendezvények - ismeretterjesztés az épített örökség területén programcsomagnak. A tudományos rendezvények szólhatnak az építettörökség-védelem teljes szakember-gárdájához (A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései – tusnádi konferenciasorozat), vagy csak kisebb szakcsoporthoz (Történeti tartószerkezetek – kolozsvári konferenciasorozat), az ismeretterjesztőprogramok pedig közérthetően, de tudományos igénnyel formálják a társadalom építettörökségkultúráját (Erdélyi műemlékek – ismeretterjesztő füzetsorozat), (Műemlékfelújítás-technológiai ismeretterjesztő füzetsorozat).

3. A Szakoktatás az épített örökség területén programcsoport – szinte a teljes oktatási palettán – akkreditált oktatási intézményeket választ partneréül (Doktorandusok, Tehetséggondozó szakkollégium, Posztgraduális képzés, Gyakorlati graduális oktatás és Szakmunkás-szakosítás az építettörökség-védelemben).

4. Szaktanácsadás az épített örökség védelmében programok az erre vonatkozó jogi vagy szakmai kérdésekben segítik a műemlék-tulajdonosokat az épített örökségük megtartásában, legyen az egyházi, vagy világi jogi-, esetleg magánszemély (Egyházi, Önkormányzati, Magánszemélyi építettörökség-segélyszolgálat).

5. Csereprogramok – kapcsolatok – az épített örökség területén szabályozza az us/icomos-szal, vagy a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatallal a cserekapcsolatokat. Eljárunk a testvérintézményeink rendezvényeire,szakmai konferenciákra. Kapcsolatban vagyunk más szakalapítvánnyal, egyesülettel.

6. Az Integrált örökségvédelem programsorozat gyakorlatba ülteti az alapítvány számos országos és nemzetközi elismeréssel méltányolt (Grigore Ionescu Díj, Europa Nostra Díj érem fokozata) örökségvédelmi koncepcióját. E programok keretében népi építészeti érték biztosít megmaradást egy faluközösségnek (Kulturálisörökség-védelmi program Torockón), vagy az Erdély Versailles-ának nevezett kastély támad fel a műemlékvédelmi szakképzés »mellék-termékeként« (Építettörökség-felújító Szakképző Központ a bonchidai Bánffy kastélyban), illetve szakmérnök- és doktorandusképzés teremt műemléki környezetben fenntartható fejlődést szavatoló körülményeket (Építettörökség-védelmi oktató-kutató Központ a Brétfűben).

Dr. Szabó Bálint
Elnök