Transylvania Trust

Tevékenységek / Az épített ipari örökség napja gyermekeknek

Bukarest
A bukaresti gyermekek az ipari örökség Műhelymunkálatain vettek részt, amelyeket az Ipari Örökségünkért Egyesület – AIR szervezett. Az Egyesület tagjai vezetésével ellátogattak a Dimitrie Leonida Nemzeti Műszaki Múzeumba. Megfigyelve az ott kiállított tárgyakat, a gyermekek megismerhették az ipari archeológia, az ipari örökség fogalmát, amelyeket tudományos, technikai és örökségvédelmi példákkal hasonlítottak össze a trénerek a könnyebb megértés és ismerettársítás érdekében. Saját városuk, Bukarest ipari örökségét – a Filaret Villamossági Gyárat, a Bragadiru Sörgyárat, a Filaret Vasútállomást, az Antrepozite Vámot – is bemutatták a gyermekeknek azzal a céllal, hogy felkeltsék érdeklődésüket a technikai és történeti értékű, valamint kulturális jelentőségű ipari épületegyüttesek iránt.

Máramaros megye
A Máramaros Megyei Történelmi és Régészeti Múzeumban, az egykori nagybányai Pénzverde – a város és a megye reprezentatív – műemléképületében rendezték meg az Ipari Örökség Napját. A rendezvény meghívottai a nagybányai alsó tagozatos George Coşbuc Iskola IV. A osztályos diákjai voltak, tanítónőjük Maria Dragoş. A tevékenység az aprólékos, figyelmes kutatómunka és a kisiskolások világa, a múzeum szakértői és a kisgyerekek közötti kapcsolatot teremtette meg, hiszen ez utóbbiakat bevezette egy viszonylag új tudományos gondolkodásba, az „ipari archeológiába”.

A tevékenység első felében a gyermekek megismerhették az „ipari archeológia”, az ingó és ingatlan örökség fogalmát, valamint megőrzésének, helyreállításának és hasznosításának fontosságát. Az elméleti ismereteket mindvégig képek erősítették meg, Power Point-bemutató jelenítette meg Máramaros és vidéke különböző épületeit, amelyek az épített ipari örökség részei lehetnének: pl. a kapnikbányai „Logolda”; a jelenlegi Szépművészeti Múzeum, azaz a Nagybányai Művészeti Központ épülete; a felsőbányai Bányaközpont; a máramarosszigeti Păr Plast gyár stb.

Ezt követően a gyerekek az új ismeretekkel kapcsolatos, öt kérdésből álló feladatlapot kaptak, amelyet interaktív módon töltöttek ki a tréner és a tanító segítségével. A rendezvény pedagógiai célját szerencsésen egészítette ki látványosabb része, azaz a múzeum kiállításainak megtekintése, amelyek főként azt az építészeti együttest mutatták be, amelyben egykoron a nagybányai pénzverde működött. A rendezvény létrejötte a Máramaros Megyei Történelmi és Régészeti Múzeumnak és partnerének, a Felsőbányai Magyar Demokratikus Ifjak Szövetségének köszönhető.

Kolozs megye
Mivel a gyermekek lesznek az épített ipari örökség jövőbeli gondozói, tudatosítanunk kell bennük ennek fontosságát és be kell vonnunk őket a közösséget szolgáló tevékenységekbe.

Kolozs megyében négy alkalommal látogattak el különböző városi és vidéki iskolák 25 fős csoportjai a bonchidai Bánffy-kastélyba. Az épített ipari örökség napjaként elnevezett iskolán kívüli tevékenység az interaktivitáson alapult. Ilyenformán, a gyerekek átélhették a történelmet a témával kapcsolatos dramatizált játékok, anekdoták és szereplőik, épületek, foglalkozások segítségével. Egykorú felvételeket, képeket és festményeket láthattak. Lerajzoltak egy ipari jellegű épületet, így ellenőrizhették a trénerek, hogy a gyermekek megértették azt a fogalmat, amellyel iskolán kívüli környezetben ismerkedtek meg, és felmérhették a történelmi helyek, a műemlékvédelem és az ipari örökség karbantartása iránti érzékenységüket, sőt mi több, a további hasonló alkalmakon való részvétel iránti érdeklődésüket is. A napot reneszánszkori táncok és játékok tették érdekesebbé. Ugyanakkor, a gyermekek elgondolkodhattak aznapi élményeiken és ismereteiken, hiszen kitöltöttek egy kérdőívet, amely a program szervezésére, tudományos tartalmára, annak érvényességére és a trénerek magatartására volt kíváncsi, emellett pedig megfogalmazhatták észrevételeiket, személyes benyomásaikat e rendkívüli, a kastélyban töltött nap kapcsán.

Szeben megye
A 2010. október 25-re szervezett Szeben megyei Ipari Örökség Nap meghívottai a medgyesi 7-es Számú Általános Iskola tanulói voltak.
29 diák vett részt ezen az iskolán kívüli tevékenységen. Látogatást tettek a Medgyestől 12 km távolságra található Kiskapuson. A kisváros polgármestere bemutatta a gázkitermelő vidéket. A gyermekek megcsodálhatták az ipari kolosszust, és megfigyelhették leromlott állapotát. A látogatás után a Medgyesi Természetes Gázok Dokumentációs és Információs Központjában a tanulók bővebben is megismerhették az épített ipari örökség fogalmát, multimédiás bemutató során hallhattak az ipari örökség fontosságáról, hazai és külföldi hasznosítási lehetőségeiről, a benne rejlő turisztikai lehetőségekről, illetve megtudták, hogy mit tehettek volna, én nem tettek az illetékesek a kiskapusi ipari teleppel. A nap során a gyermekek tehát lakhelyükkel és vidékükkel kapcsolatos tudással is gazdagodtak, hiszen a Medgyes vidékén zajló gázkitermelés történetét is megismerték, például azt, hogy hogyan fedezték fel e környék gázlelő helyeit. Egy kérdőív kitöltésével a diákok e szakterülettel kapcsolatos tudásukat is megoszthatták, valamint az ipari helyek iránti érdeklődésüket is kifejezhették, megnevezve, hogy hova látogatnának el szívesen, vagy akár le is rajzolhatták ezeket a helyeket. A trénerek e kérdőív segítségével a szakismeretek iskolán kívüli átadásának hatékonyságát mérték fel. Az esemény megszervezése a kísérőtanárok részéről is pozitív megerősítést kapott.