Transylvania Trust

Az erdélyi népi építészeti örökség kutatása és védelme

Az erdélyi építészeti hagyaték egyik legveszélyeztetettebb része a népi építészeti örökség. A XX. század politikai változásai: a kollektivizálás, majd az iparosodás és végül az ezredvégi modernizáció átalakította a falvak közösségeit, megfosztotta az ott lakókat kezdetben tulajdonuktól, hagyományaitól, később a fiatalabb életerős nemzedékektől.

– Az életmód megváltozása a hagyományos falusi építészet átalakulását hozta, melyet felgyorsít napjainkban a globalizáció és ennek jegyében a különböző, a vidékre nem jellemző építészeti modellek alkalmazása.  Az erdélyi népi építészet megmaradt részére, mint egy letűnt világ tárgyi emlékeire tekinthetünk.  Ma már a legtöbb háztulajdonos a megváltozott életmódhoz és komfortigényekhez alkalmazkodva elutasítja a hagyományos anyagokat és formákat, és ez által több épület pusztul el, mint azt az anyagok és szerkezetek technikai avulása feltételezné.
– Az inventarizációs program célja a népi építészeti örökség felleltározása és kutatása.  Az első szakaszban a cél a népi építészeti hagyaték számbavétele, majd ezt követően Erdély népi építészeti kataszterének elkészítése. Ez az adatbázis teremti meg a későbbi védelmi feladatok alapját.
– Eddig Kalotaszeg, Mezőség és Udvarhelyszék 85 falujában, 1750 népi építészeti objektumról készültek adatlapok, amelyek a számítógépes adatbázis alapját képezik. Az alapítvány hozzáférhetővé tette az adatbázist a kutatók számára.
– A program keretében, vagy ehhez kapcsolódóan kutatásokat végeztünk az alábbi néprajzi tájegységekben:

 • 1999-től Kalotaszeg és Mezőség
 • 1999-től Udvarhelyszék
 • 2005 Bukovina
 • 2006-tól Szatmár vármegye
 • 2007 Arges, Valcea és Gorj
 • 2007-tól Aranyosszék
 • 2008-tól Kászon
 • 2008-tól Háromszék, Erdővidék és a Hétfalusi Csángók népi építészete
 • 2010-től Alcsík
 • 2011-től Nyárádmente és Sóvidék

– Az erdélyi népi építészeti örökség kutatását és védelmét célzó program társszervezője 1999-2007-ig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, támogatója a Román–Magyar Kulturális Együttműködési Egyezmény keretében a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. További támogatóink a Communitas Alapítvány, és a Magyar Tudományos Akadémia.
– A programhoz kapcsolódó egyéni kutatásokat, kiállításokat és publikációk kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Megjelent kötetek:

 • Furu Árpád: Kalotaszeg népi építészete – Gloria kiadó, Kolozsvár 2007
 • Furu Árpád: Udvarhelyszék népi építészete – Gloria kiadó, Kolozsvár 2011
 • Balassa M. Iván: A székelykapu – Terc Kiadó, Budapest, 2011

– Háromszék népi építészeti örökségének inventarizációját alapítványunk a Keöpeczi Sebestyén József Műemlékvédő Társaság, a Székely Nemzeti Múzeum, valamint a Kovászna Megyei Kulturális Igazgatóság partnerségével végezte, a munkát Izland, Liechtenstein Hercegség és Norvégia kormánya, az Európai Gazdasági Tér – Finanszírozási Mechanizmus (Norvég Alap), keretében támogatta.
– A program tudományos szakértője Dr. Balassa M. Iván. Első irányítója Szabó Sámuel volt.

Programfelelős: Furu Árpád