Transylvania Trust

Folyamatos szakképzési és szakmai fejlesztési program az épített örökség védelme és felújítása témakörében

A Transylvania Trust Alapítvány kezdeményezésére, a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelemtudomány és Filozófia Karán 1998 októberében Épített örökség felújításra szakosító posztgraduális oktatás indult. A folyamatos szakképzési és szakmai fejlesztési program jelenleg az Oktatási Minisztérium 4.750/12.08.2019 sz. rendelete alapján működik, hivatalos megnevezése: Folyamatos szakképzési és szakmai fejlesztési program az épített örökség védelme és felújítása témakörében. Célja – figyelembe véve az erdélyi építészeti örökség gazdagságát és állapotát – az épített örökség védelmével foglalkozó felsőfokú végzettségű szakemberek képzése.

A tanfolyam időtartama két év, azaz négy félév 2022 októberétől 2024 júliusáig, félévenként hat, három-három napos (csütörtök, péntek, szombat) konferenciával. A képzés 604 órából áll, 480 elméleti és 124 gyakorlati órát foglal magában.

A szakcsoportok építészek, építőmérnökök, művészettörténészek, régészek és más felsőfokú végzettségű szakemberek számára indulnak, oly módon, hogy az általános jellegű közös tantárgyak mellett a hallgatók végzettségüknek megfelelő előadásokat látogathatnak.

A gyakorlati órák helyszínei szakosodott intézmények, és műemlék-felújítási építőtelepek, illetve szakmai tanulmányutak.

Az oktatók nemzetközi hírnevű romániai, magyarországi és németországi szakértők: egyetemi tanárok, kutatók, valamint helyreállítási munkák tervezésében és kivitelezésében részt vevő szakemberek, az örökségvédelmi hivatalok felügyelői.

A posztgraduális képzést elvégző hallgatók a vizsgadolgozat megvédése után – a 422/2001-es Műemlékvédelmi törvényben előírt és az Oktatási Minisztérium által elismert – szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványt kapnak az épített örökség védelme és felújítása területén.

A tandíj 3200 RON/év (négy részletben fizethető).

Azoknak az érdeklődőknek, akik 2022. szeptember 1-ig beküldik a (közlemény végén található) bejelentkezési ívet a postgraduate@transylvaniatrust.ro címre, 2022. szeptember 15-ig értesítőt küldünk a beiratkozási adatokkal kapcsolatosan.

 

Bővebb információkért a következő személyhez fordulhat: Eke Zsuzsanna programfelelős

E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro, tel.: 0745 585566.

 

Köszönjük érdeklődését,

tisztelettel,

Hegedüs Csilla

programigazgató

 

Bejelentkezési ív 2022