Transylvania Trust

Felvételi a kolozsvári műemlékvédelmi szakmérnökire

2022 őszétől új évfolyam indul a kolozsvári Transylvania Trust Alapítvány és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelemtudomány és Filozófia Karának közreműködésével szervezett kétéves műemlékvédelmi szakmérnökin, hivatalos nevén: Folyamatos szakképzési és szakmai fejlesztési program az épített örökség védelme és felújítása témakörében.

A beiratkozás a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán zajlik 2022. szeptember 2-a és október 14-e között.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a) kitöltött űrlap és nyilatkozat;

b) egyszerű másolat az alábbiakról:

– személyazonossági igazolvány;

– érettségi oklevél és anyakönyvi kivonat/foia matricolă, ez utóbbi akkor, ha az érettségi oklevélen nem szerepel a középiskolai évek átlaga;

– egyetemi oklevél/igazolás és annak melléklete/supliment de diplomă (vagy anyakönyvi kivonat/foia matricolă);

– születési bizonyítvány;

c) a beiratkozási díj, 120 lej, kifizetését igazoló bizonylat.

A díjat ki lehet fizetni a kar titkárságán vagy banki, esetleg postai utalással is lehet intézni, a következő számlára: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI (CF): 4305849, ebben az esetben kérjük, tüntessék fel a következő szöveget az utalványokon: „Facultatea de Istorie și Filosofie, taxa de înscriere PU Reabilitare”.

 

A fenti iratokat a Történelem Kar titkárságán kell benyújtani VAGY postai küldeményként egy irattartóban (dosar plic) az alábbi címre:

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie – Secretariat

str. M. Kogălniceanu nr. 1

400084 Cluj-Napoca

 

Tájékoztatás a programról

Beiratkozási tudnivalók az egyetem honlapján (4. alfejezet).

További kérdések esetében kérjük, írjon a postgraduate@transylvaniatrust.ro címre vagy hívjon a 0745585566 számon.